تاریخ انتشار خبر :1395/03/08

تولید محصولی جدید در جم استیل

مدیرعامل شرکت جم استیل از تولید دستگاه فرز دریل CNC در این شرکت تا اواخر خرداد ماه خبرداد.

مدیرعامل شرکت جم استیل از تولید دستگاه فرز- دریل CNC  تا اواخر خرداد ماهدر این شرکت خبرداد.مهندس مصطفی برمکی مدیرعامل شرکت فولادکاران جم اهمیت تولید این دستگاه را چنین تشریح نمودند

تولید دستگاه دریل -فرز CNC در شرکت جم استیل آغاز حرکتی شتابان بسمت تولید دستگاههای CNC پیشرفته جهت نیاز داخل و با قابلیت صادرات می باشد.شرکت جم استیل توان تولید این دستگاه در سایزها و با قابلیت هایی همچون کف تراشی ،سوراخکاری،قلاویزکاری ،برقو کاری با سرعت و دقت بالا را دارد.همچنین این شرکت در حال افزایش توان بهروری و کاهش استحلاک دستگاههای تولیدی با استفاده از تکنولوژی های جدید در بحث خنک کاری ابزار کار و اتوماسیون دستگاه می باشد.مهندس برمکی افزودند با توجه به اهمیت زمان در انجام پروژه ها استفاده از دستگاههای CNC در تولید یک امر بسیار حیاتی می باشد.در شرایط  پسا برجام  که تعامل با شرکتهای اروپایی برای حضور و سرمایه گذاری در ایران در حال انجام است شرکتهایی که خواهان  گسترش فعالیت خود  و حضور در بازار رقابتی کنونی هستند  راهی جز تجهیز کارخانه خود به ماشین آلات CNC  و استفاده از روشهای پیشرفته تولید را ندارد زیرا در غیر اینصورت زمان و هزینه های تولید آنها افزیش  یافته  و کیفیت کاهش می یابد.و محصولات تولید چنین شرکتهای توان رقابت را از دست خواهند داد.