تاریخ انتشار خبر :۱۳۹۴/۱۰/۳۰

حضور جم استیل در نمایشگاه فولاد خوزستان 94

شرکت جم استیل در نمایشگاه فولاد خوزستان شرکت کرد


شرکت جم استیل در نمایشگاه فولاد خوزستان شرکت کرد.


همچنین فرماندار اهواز  و معاون اقتصادی فرماندار از غرفه این شرکت بازدید نمودند.