تاریخ انتشار خبر :1395/12/06

روز مهندس

روز مهندس بر تمامی مهندسین سخت کوش و متعهد ایران زمین و بخصوص پرسنل جم استیل مبارک باد.